Baronas HMS-policy

Vi mener at alle skader og ulykker kan unngås. Vi etterstreber nullskadevisjon med tanke på personskader og ødeleggelser på materiell og miljø. Vi følger lover og regler på området.

Vi gjør helsen og velferden til våre medarbeidere til vårt viktigste satsingsområde gjennom kontinuerlig oppfølging og forbedring av vårt arbeidsmiljø.

Vi behandler avfallsproduktene våre på en trygg og sikker måte og gjenvinner når vi kan. Vi er alltid på jakt etter råmaterialer og energiløsninger som er miljøvennlige.

Vi gjør hva vi kan for å redusere belastningen på miljøet ved å pågående systematisk og målrettet forsøke å forebygge forurensning og minimere miljøpåvirkning.

Slik jobber vi med HMS

Vi sørger for at alle ansatte og innleide får grundig HMS-opplæring.  Vi sikrer at arbeidstillatelse hos kunde er i orden, at arbeid i høyden er sikret og energi isolert – dette redder liv hos oss.

På jobber utenfor egen arbeidsplass er Personlig Sikker Jobb Analyse (PSJA) et must, sammen med ukentlige HMS-runder i regi av ledelsen og at opplæringen i maskiner og utstyr dokumenteres. Alle arbeidere trenes i bruk av korrekt personlig verneutstyr og betydningen av å rapportere hendelser og tilløp. Når dette skjer systematisk, gir det et grunnlag for forbedringer.

Kontakt