Trenger du faglærte isolatører som kan hjelpe deg? Våre isolatører kan påta seg både små og store prosjekter, og de kan jobbe på oljeplattformer og landbaserte prosjekter. Disse spesialistene er kompetente på industriell isolering og kan ta på seg hele prosjekter. Vi ivaretar QA-kontroll, arbeidskraft, tidsplaner, osv.  Våre isolatører utfører:

  • Isolering mot varme og kulde
  • Brannisolering
  • Prefabrikering
  • Kapsling av rør og tanker
  • Innredning
  • Prosjektering

Isolatørene har alle kvalifikasjonene som trengs for alle typer oppdrag, med gode ferdigheter, teknisk kunnskap, erfaring og pålitelighet. I tillegg er alle sertifiserte isolatører og har kurs og fagbrev, og er godkjente til å levere og installere etter norske standarder. De er stolte av faget sitt og fullt ut oppdaterte på isolatørfaget, både innen materialer, verktøy og metoder innenfor isolasjon. De utfører dermed isolasjonsarbeid i høyeste kvalitet.

Kontakt