Våre betongarbeidere kan bygge forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. De kan bidra til produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner, forskaling (bygging av støpeformer), armering og støping av høyhus, broer og damanlegg. Vi har også betongarbeidere med bakgrunn som bas.

Arbeidsoppgaver våre betongarbeidere kan påta seg

  • fundamentering, forskaling, armering
  • utstøping av betong
  • produksjon av betongelementer av disse
  • betongrehabilitering, branntetting og fuging

Samtlige av dem har fagbrev som betongarbeider, forskalingssnekker eller jernbinder og minst to års erfaring som betongarbeider eller jernbinder. Vi legger vekt på solid HMS-fokus og god fysikk hos alle våre betongarbeidere.

Kontakt