Hvordan kan felles forståelse i team skape trivsel og produktivitet?

«Takk for at dere tok den telefonen. Den telefonen redda meg», sa en av våre medarbeidere. Menneskene i Barona hadde møtt han med forståelse, fortalte han. Forståelse og vilje til å hjelpe noen som er i en vanskelig situasjon i arbeidslivet er noe man burde forvente av et bemanningsbyrå. Vi skal sette pris på flinke folk som ønsker å jobbe – og hjelpe dem. For seriøse bemanningsselskaper er det selvsagt å følge norske lover og regler. Men for oss modige mennesker i Barona er det helt avgjørende at vi har en felles forståelse og at vi deler de grunnleggende holdningene til de som søker jobb. Hva handler dette egentlig om?

Forståelse for våre helter i hverdagen

Først det aller viktigste: Det handler om å forstå hvem vi jobber for og hvorfor vi jobber for dem. Medarbeiderne – de som vi har ute i jobb hos våre bedriftskunder  – er heltene våre. De er våre ambassadører, og hver dag gjør de en uvurderlig jobb ute hos våre oppdragsgivere. Både kundene og vi i Barona er helt avhengige av at de gjør en god jobb. Medarbeideren er derfor Baronas viktigste kunde! Bedriftene vi leverer til er vår viktigste samarbeidspartnere. Vi som jobber med disse medarbeiderne i Barona vet og forstår hvor viktige de er, og behandler dem med den respekten og gir dem en service de fortjener.

Forståelse for hvem vi jobber for

Medarbeiderne utgjør grunnlaget for vår etikk, kultur, vårt arbeid og – ikke minst – vår motivasjon. Vi forstår veldig godt at de vi egentlig jobber for er mennesker.  De trenger en meningsfull hverdag, stolthet og selvrespekt. De brenner etter å gjøre en innsats slik at de kan kjøpe mat til familien og sende barna sine på de samme bursdagsfeiringene som alle andre. Vi forstår også at det finnes mange flinke folk som trenger litt drahjelp til å finne en jobb de passer i.

Forståelse for hva som gir en en bedre hverdag

Å hjelpe folk til en bedre arbeidsdag og et bedre liv, gir oss motivasjon og arbeidsglede – tross skepsis i en del politiske miljøer mot vår bransje. Heldigvis setter våre kandidater og medarbeidere likhetstegn mellom Barona og en bra hverdag. I jobbintervjuer får vi dette bekreftet, alt fra den stille og forsagte 19-åringen til 50-åringen med lang fartstid innen logistikk eller andre spesialistområder. Dette forplikter – spesielt om vi skal beholde de gode medarbeiderne.

Likelønn og likebehandling er en helt naturlig del av den leveransen og servicen som vi yter våre medarbeidere og bedriftene vi samarbeider med. Medarbeidere og samarbeidspartnere skal være helt trygge på at Barona er en solid aktør. At kulturen og forretningsmodellen hviler stødig på norske lover og regler.  I bunnen for det vi gjør har vi tre verdier: ansvarlig, modig og kreativ. Verdiene inspirerer oss til å være modige, våge å satse, tenke nytt og både se og forsøke nye løsninger samt å gjøre dette på en ansvarlig måte, blant annet innenfor et forsvarlig etisk og juridisk rammeverk. 

Respekt for tid og ressurser

Er det ikke kjedelig når du må bruke tid på teknologi som ikke fungerer? En IT-leder i en større offentlig etat har sagt det slik: «Når teknologien virker, tenker du ikke over at den er der».  Når du slipper å bekymre deg over noe, får du konsentrert deg om det du skal og blir mer produktiv. Vi har samme holdning til teknologi, noe som sparer våre medarbeidere og samarbeidspartnere for tid og ressurser. Begge deler er knapphetsgoder. Å sløse med dem tyder på manglende respekt.

Forståelse for hva som gir gode arbeidsvilkår

Velfungerende teknologiske systemer og rutiner sikrer også at alle de som arbeider for oss får riktig lønn – og til riktig tid. Dette er en selvfølge og samtidig en klar forutsetning for at medarbeiderne våre skal trives.  For å trives, må du også vite hva du skal gjøre for å gjøre en god jobb. Våre medarbeidere har elektroniske versjoner av både HMS- og personalhåndbok på flere språk. Disse er lett tilgjengelig 24 timer i døgnet. Dermed har de alltid oversikt over rettigheter og plikter. De vet hvordan de skal opptre for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Og er de usikre, kan de ringe oss. 

Systemer som tilfredsstiller GDPR

De beste teknologiske løsningene sikrer god oversikt og fullstendig kontroll av arbeidet som vi står ansvarlig for. Alle timeregistreringer, godkjenninger av utført arbeid gjøres selvfølgelig 100 % elektronisk. Systemene kan gi oss beskjed når det forekommer avvik vi må følge opp, f.eks. ved brudd på arbeidstidsbestemmelser. Vi vil være i forkant også når det gjelder personvern. Derfor tilfredsstiller systemene våre allerede nå de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft mai 2018.

Ekstern revisor går oss etter i sømmene

Som en ekstra trygghet innenfor HMS, arbeidsmiljø og for å kvalitetssikre vår leveranseprosess, deriblant etterfølgelse av norske lover og regler, har vi også valgt å få våre rutiner, prosedyrer og dokumenter kontrollert av en ekstern revisor. Dette gjør at vi er godkjent som «Revidert Arbeidsgiver» i NHO. (lenke til artikkel/mer info om revidert arbeidsgiver)

Summen av det hele = effektive folk som trives på jobb

Kulturen vi har skapt i Barona gjør at vi virkelig har fokus på at de som arbeider for oss skal ha det bra, trives og virkelig kjenne at vi tar arbeidsgiveransvaret vårt på alvor. Vi ser at dette gir oss noe tilbake; Medarbeidere med høyere motivasjon – og som blir fulgt godt opp av oss over tid – skaper høyere produktivitet hos oppdragsgiverne våre. Summen av alt dette: Barona vil skape høyere produktivitet og trivsel gjennom kvalitet og ved å opptre etisk forsvarlig.

Mer om emnet

Blogger

Alle blogger
Kontakt