Lag deg en visjon for 2017

Jeg ser at 2017 kommer til å være viktig for karrieren min. Jeg tror at 2017 blir det første hele arbeidsåret mitt. Jeg vil også skrive ned en visjon for arbeidslivet mitt, men hvorfor?

Bruk visjonen din

Hovedmålet til alle bedrifter er å gi medarbeiderne en felles idé og retning. Arbeid som jeg kan gjøre alene, uten noen andre, er bare starten på dagens arbeidsliv. En bedrifts visjon sørger for at man oppnår en felles målsetting, siden visjonen tydeliggjør hva bedriften arbeider for eller hvilken retning den skal ha.

Det er ekstremt sjeldent at bedriftens visjon alene klarer å lede medarbeiderne mot målet. Man kan si at jo bedre kunnskaper en medarbeider har, desto mer vil deres egne interesser (inkludert visjonen deres) hjelpe dem i dagliglivet. Svaret på hvorfor ikke alle støtter bedriftens visjon, finner vi enten i at visjonen er lite ambisiøs eller at medarbeidernes personlige visjoner tar dem i en annen retning enn bedriftens.

Hvis medarbeidernes visjon aldri blir kjent, kan ingen vite i hvor stor grad bedriftens felles visjon kommer til å blir realisert.

Man kan naturligvis måle suksess ved hjelp av resultater, og tilfredsheten kan man se på medarbeiderne. Men kan man få bedre svar hvis man lager og deler personlige visjoner? Enkeltpersoner nyter godt av sin egen visjon for eksempel når de er på jobbjakt, siden de kan fokusere på hva de vil gjøre i fremtiden istedenfor å snakke om tidligere arbeidserfaring. Arbeidets natur er også i stadig endring og blir i større grad fokusert rundt tenking. For å holde oversikten, må man dele visjonen slik at alle kjenner den. Jeg planla å lage visjonen min ved å fokusere på arbeidskompetansen min en måned om gangen.

En visjon på et år

I januar skal jeg se på tankemønstrene mine og hvordan de er bygd opp. For eksempel vil jeg finne ut i hvor stor grad fortiden min hindrer utviklingen min. I februar skal jeg fokusere på hvordan jeg ser på verden, med andre ord mine holdninger, verdier og fleksibilitet. I mars kommer jeg til å forstå at jeg ikke ønsker å endre ting bare for å endre dem, men at det er viktigere å finne ut hva endringer betyr for meg. I april skal jeg finne ut hva som skal endres eller hvordan jeg skal fornye meg selv. Hvis jeg stiller spørsmål til ting i mai, hvordan skal jeg gjøre det?

I juni skal jeg finne ut hvor flink jeg er til å interagere med andre.

I juli får jeg en pustepause hvor jeg skal fokusere på min egen kunnskap. Det innebærer ikke bare prosjektledelse eller markedsføringsegenskaper, men evnen til å se muligheter, eksperimentere eller tenke som en entreprenør. I august kommer jeg til å være latere rent kreativt, og 2017 blir et år preget av spørsmål. Jeg vil vite hvordan det står til med deg. Hvordan skal jeg gå videre her? Hvordan kan jeg hjelpe? Jeg skal aldri miste evnen til å stille spørsmål. Gjør jeg det, vil jeg hindre min egen utvikling.

I september blir jeg bekymret for om jeg vet hvor raskt jeg lærer.

I oktober vil jeg forhåpentligvis innse at kunnskapen min ikke bare handler om meg, siden jeg må være flink til å bruke nettverket mitt for å tilegne meg ny kunnskap. Alt av verdi stammer fra interaksjon. I november og desember ønsker jeg å få bedre forståelse for andre og bli glad over deres nærvær. Det er en egen ferdighet!

Vi lever i en tid hvor hver og en av oss har friheten til å velge. Spotify-fenomenet gjør at vi alle har like store utfordringer hver gang vi skal velge. Å ha min egen visjon er en god ledesnor for meg slik at jeg kan ta bedre valg hver eneste dag.

Nyeste blogger

Blogger

Alle blogger
Kontakt