Samtlige av våre driftsteknikere innen sjømat har fagbrev eller høyere utdanning innen biologi og akvakultur og biologisk eller teknisk bakgrunn. Vi vektlegger også erfaring innen havbruk eller fra beslektede områder. Erfaring med bruk av PC er en selvfølge, det samme er HMS-fokus. De har erfaring med og kan utføre oppgaver som:

  • Prøvetaking av laks.
  • Fôring, stell og tilsyn
  • Vedlikehold av utstyr og anlegg.
  • Journalføring.
  • Rapportering til driftsleder.
  • Oppfølging av kvalitetskrav ved anleggets internrapportering.

De behersker alle godt norsk og har kunnskaper i engelsk.

Kontakt