Våre platearbeidere er fullt sertifisert i stand til å påta seg store eller små prosjekter. De er spesialister på oversikt, posisjonering, samkjøring, montering og sikring av store strukturelle komponenter og rammeverk.

Alle våre platearbeidere er:

 • Dyktig i å lese instrukser i henhold til mekaniske og strukturelle tegninger. tolke sveisesymboler og toleranser i desimaler og metriske dimensjoner.
 • Fullt i stand til å arbeide for å opprettholde toleranser.
 • Har sterke mekaniske forutsetninger.
 • Har gode kommunikasjonsevner og er i stand til å arbeide sammen med handelsmenn og ledere om prosjektstatus, problemer og bekymringer.
 • Har erfaring med kappsager, skjærebrenner, plasma og uthulningsteknikker.
 • Er kjent med en rekke forskjellige sveiseprosesser. Kan forberede sveiseskjøter som er i samsvar med bedriftens spesifikasjoner.
 • Vil utføre dimensjonale inspeksjoner for å møte spesifikasjoner.
 • Har blitt opplært til å være fleksible og å følge tidsfrister.
 • Har tidligere erfaring innenfor ISO 9001, 18001 og OHSAS 14001-miljøer
 • Vil arbeide for å bidra til et trygt arbeidsmiljø, inkludert men ikke begrenset til sikker rigging og løftepraksis ved hjelp av heisekraner.
 • Møter de fysiske kravene til platearbeidoperasjoner.

Alle våre platearbeidere innehar de nødvendige yrkessertifiseringene innenfor platearbeid.

 

 

Kontakt