Få tilgang til ventilasjonsmontører som er fullt sertifisert og overholder miljø- og sikkerhetskravene spesifisert av ditt selskap. Ved å outsource arbeidet, kan ditt firma redusere totalkostnaden på å leie ventilasjonsmontører mens du fortsatt sikrer at jobben blir utført profesjonelt og av høyeste kvalitet.

Våres ventilasjonsmontører kan utføre både store og små prosjekter. Din bygning vil opprettholde de optimale termiske komfortnivåene og akseptabel luftkvalitet.

Du får ventilasjonsmontører som:

  • Har kunnskaper om installasjon av ventilasjonsutstyr med både høy og lav spenning
  • Kan bytte ut ekspansjonsventiler, kompressorer, motorer, spoleaggregater og andre deler på ovner og klimaanlegg
  • Ha kjennskap til relevante regler og reguleringer, retningslinjer, sikkerhetstiltak, avdelingsdrift og sikkerhetsforskrifter. Du kan være trygg på at arbeidet blir utført i samsvar med gjeldende lover
  • Følger strenge sikkerhetsretningslinjer for å unngå kjente farer og komplikasjoner i arbeidsmiljøet
  • Ha flere år med erfaring med å legge kabler og installere nye brytere i eksisterende bryterpanel
  • Fullfører alt papirarbeid på en ordentlig og punktlig måte
  • Kan designe og fabrikkere forskjellige kanaler og tilpasningsutstyr som er nødvendig
  • Å velge oss er å være sikker på at ventilasjonsmontørene kjenner til aktuelle byggekoder og krav spesifisert av ditt selskap.
Kontakt