Våre fagarbeidere innen sjømatproduksjon har erfaring med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer.  De følger produksjonen fra råvarene kommer inn til bedriften og til produktet er ferdigstilt og klart for utsendelse til forbrukerne. Vi legger vekt på høyt fokus på kvalitet i arbeidet og gode holdninger til HMS.

Våre fagarbeidere kan påta seg roller på ulike nivåer, fra faglig ansvarlige til arbeidere i produksjonslinjen. De behersker både manuelt utstyr som kniver, og mer avanserte maskiner, snakker godt norsk og de fleste også godt engelsk. Vi legger vekt på fagbrev innen sjømatproduksjon eller lang erfaring innen sjømatproduksjon. Enkelte av våre medarbeidere har også tatt videreutdanning innen matteknikk.

 

Kontakt