Samtlige av våre filetarbeidere har erfaring med trimming og filetering av fisk og industriell håndtering av kniv, samt med å håndtere avanserte maskiner for sjømatproduksjon. Hos medarbeiderne legger vi vekt på god fysikk, solid HMS-fokus og at de behersker minimum et skandinavisk språk samt grunnleggende engelsk. Vi setter krav til enten utdanning som fagarbeider innen sjømatproduksjon eller lang erfaring fra yrket, samt høy bevissthet om kvalitet hos våre medarbeidere. De behersker alle godt norsk og har kunnskaper i engelsk.

Kontakt