Våre industrirørleggere er eksperter på rørtekniske installasjoner i større bygg, båter og på plattformer og kan utføre et bredt spekter av oppgaver som å montere røropplegg med pumper, ventiler, gjøre reparasjoner,  vedlikehold og ombygging av eldre anlegg, utføre sveising og platearbeid, også vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. HMS-fokus er i høysetet hos våre industrirørleggere, og vi stiller strenge krav til erfaring og kunnskaper innen kvalitetssikring og avviksrapportering. Industrirørleggerne våre har solide kunnskaper om materialer samt er fullt ut oppdaterte på nasjonale og internasjonale standarder og produktkrav. De har gjennomført fagbrev som industrirørlegger.

Kontakt