Kran og løfteoperasjoner kan være risikofylte, og derfor er det store krav til sikkerhetsfokus hos våre kranførere. Våre kranførere har variert erfaring med arbeid relatering til krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kranene. Alle våre førere har fagbrev i kran eller løfteoperasjoner. Vi tester jevnlig våre kranførere i syn og hørsel og stiller høye krav til faglig oppdatering, siden yrket er under kontinuerlig oppdatering. De stiller også beredt med nødvendige kranførerbeviser. Medarbeiderne våre har minst to års yrkeserfaring fra blant annet industrien, bygg og anlegg, offshore, transport – og sjøfartsnæring.

Kontakt