Våre MRO-er kan kontrollere og delta i de fleste oppgaver som inkluderer styring, vedlikehold og reparasjon av mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr og maskineri om bord på skip, herunder bestille drivstoff og andre forbruksvarer til maskinrom og føre regnskap over forbruket, utføre teknisk overvåking av installasjon, vedlikehold og reparasjon av skipets maskineri og utstyr for å garantere overensstemmelser i forhold til spesifikasjoner og forskrifter, være ansvarlig for mekanisk fremdrift samt operasjon av skipets mekaniske og elektriske installasjoner og anvende sin kunnskap om hvordan skipets maskineri og utstyr fungerer for å identifisere og løse problemer.

Samtlige innehar GSK – sikkerhetskurs for arbeid på en offshore installasjon og STCW-95 / IMO60 – Sikkerhetskurs for arbeid på båt. Vi legger vekt på gode samarbeidsegenskaper, engelskkunnskaper, kulturforståelse og solid HMS-fokus hos våre maskinoperatører, god helse og funksjonsdyktighet. De fleste av våre boreoperatører har fagbrev som boreoperatør.

Kontakt