Alle våre industrimekanikere har teknisk utdanning, innenfor fagområdene mekanisk, elektrisk eller automasjon. Å beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig er krav vi stiller til de som skal jobbe som industrimekanikere for oss.

Våre industrimekanikere kan utføre de fleste oppgaver innen industrimekanikk, alt fra montering og vedlikehold av maskiner til feilsøking på maskiner og prosessutstyr.  De har grundig og oppdatert kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri og minst to års erfaring fra ett eller flere områder, kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Samtlige er utdannet innen industriarbeiderfag, industrimekanikerfag, bilfag, maskinarbeiderfag eller plate-, sveise- og stålkonstruksjonsfag.

Våre industrimekanikere bidrar til sterk fokus på HMS-arbeid og HMS-forbedrende tiltak. De har alle erfaring fra vedlikeholdsarbeid og kunnskap om forebyggende vedlikeholdsarbeid. Å beherske norsk skriftlig og muntlig er et krav til alle våre industrimekanikere. De har alle nødvendige førerkort og sertifikater, førerkort klasse B, førerkort for kran (G4), truck (T1-T4) og har fagbrev som industrimekaniker eller annet relevant fagbrev.

 

Kontakt