Våre maskinmannskaper kan håndtere en rekke arbeidsoppgaver, herunder maskinvakttjeneste, maskinvedlikehold, rengjøring og vedlikehold av maskinrom, vedlikeholde pumper og pumperom på tankskip. Samtlige av våre motormannskap har oppdaterte GSK sikkerhetskurs og STCW-95/IMO60 sikkerhetskurs.  Arbeiderne våre på offshore installasjoner har IMO60 til GSK påbygging.

Vårt motormannskap har godkjent helseattest og generelt god helsetilstand, er samarbeidsvillig og ansvarsbevisste. Vi setter også krav til gode språkkunnskaper og kulturforståelse. Våre motormenn holder seg oppdatert på sikker og god håndtering av verktøy, sveise-, måle- og testutstyr for vedlikehold av skipsmaskineri, ventiler og rørsystemer. Av utdannelse har de godkjent motormannfag.

Kontakt