Våre produksjonsmedarbeidere har relevant utdanning eller fagbrev innen fagområdene prosess og industriog erfaring fra et eller flere av områdene produksjon/prosessindustri/matvaresikkerhet.

Våre produksjonsmedarbeidere har variert erfaring fra produksjons- og lagerarbeid, flere av dem har trucksertifikat, relevant utdanning eller fagbrev innen fagområdene prosess og industri. Vi har også medarbeidere med fagbrev innen produksjonsteknikkfaget eller kjeleoperatørsertifikat.

Å beherske norsk skriftlig og muntlig er en selvfølge blant våre produksjonsmedarbeidere. Vi legger vekt på stor grad av lærevilje, ansvarsbevissthet og gode HMS-holdninger hos de vi skal ansette som produksjonsmedarbeidere.

Kontakt