Vi legger vekt på relevant erfaring hos våre prosessoperatører. De har god teknisk forståelse og innsikt,  og prosesserfaring fra næringsmiddelproduksjon eller annen relevant erfaring. Samtlige av våre operatører behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig, har gode samarbeidsevner og har solid fokus på kvalitet i arbeidet. De kan utføre et bredt spekt av oppgaver innen drift, styring og kontroll av prosesser og maskiner, samt innen renhold og vedlikehold av maskiner og prosessutstyr. Alle er fleksible mht. til å inngå i ulike typer skiftordninger.

Kontakt