Vi har tilgang på kompetent og fleksibelt maskinmannskap til arbeid i maskinene på skip og andre fartøyer. Våre riggmekanikere har erfaring med oppgaver over et bredt spekter, som renhold og vedlikehold av maskinrom, maskinvakttjenester, maskinvedlikehold, opprettholdelse av god funksjon på pumper og pumperom på tankskip.

Alle våre mekaniker som skal jobbe offshore innehar GSK Sikkerhetskurs for jobb på en offshore installasjon og STCW-95 / IMO60 / IMO50 Sikkerhetskurs for arbeid på båt.

Videre har de følgende kvalifikasjoner:

  • VG1 Elektrofag eller industriell produksjon
  • VG2 Industriteknologi eller annen relevant linje
  • Fagbrev som mekaniker, etter to år opplæring i bedrift
  • Erfaring som mekaniker
Kontakt