Våre rørleggere tilpasser, monterer, installerer og reparerer de fleste sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg. Vårerørleggere eksperter på rørtekniske installasjoner. Du monterer ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner. Jobben kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Våre rørleggere har erfaring med oppgaver som:

  • Installasjon av vann- og avløpsledninger, ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg og diverse servicearbeid
  • Montasje av ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg, samt anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg
  • Kundekontakt, dokumentasjon rådgivning

 

Noen av våre rørleggere har også dykkersertifikat og kan utføre rørleggerarbeid under vann.

Rørleggerfaget er underlagt strenge lover og forskrifter, og det stilles derfor høye krav til rørleggerens faglige kunnskaper.

 

Kontakt