Tilkomstteknikk i høyden er god kjent og en sikker arbeidsmetode for å nå steder som ikke er lett tilgjengelige. Dette fordrer spesialister som vet hva de gjør. Vi kan tilby erfarne tilkomstteknikere, slik at du kan få gjort gode strukturelle inspeksjoner, vedlikehold og oppgraderingsarbeid.

Tilkomstteknikerne våre har flere års erfaring og kan jobbe med både industrielle- og offshore-prosjekter. De jobber etter SOFT eller IRATA- standardene og i stand til å utføre inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner i ulike infrastrukturer som

  • Bygg
  • Oljeplattformer
  • Raffinerier
  • Broer

Sikkerhet er alfa og omega, og alle våre tilkomstteknikere er oppdatert på sikkerhetsstandardene, har alle gyldige kompetansebevis.

Kontakt