Våre taktekkere har bred erfaring fra nybygg, reparasjon og rehabilitering av tak, på alt fra boligblokker til industribygg. Vi har også taktekkere med spesialisert erfaring i å legge membran i våtrom, på terrasser, parkeringsdekker, broer og i tunneler. Taktekkerne våre er oppdatert på  hvordan tilrettelegge for klimapåkjenninger og hvordan motarbeide varmetap. De har også solid og oppdatert kunnskap innen materialbruk som folie, asfalttakbelegg, takstein, skifer, plater, shingel og torv.

Arbeidsoppgaver som våre taktekkere utfører:

  • Tekke flate tak, skråtak og andre takformer, membraner inne og ute
  • Feste sluk og enkle beslag
  • Vurdere behov for omtekking av tak og membraner og underkonstruksjoner

Vi kan også skaffe taktekkere med kompetanse innen restaurering av verneverdige tak. Alle våre taktekkere behersker sveiseutstyr og ulike håndverktøy, samt kan vurdere faren for brann og lekkasje i forbindelse med arbeidsoperasjoner.

Kontakt