Våre tårnmenn / derrickman-ansatte kan montere og håndtere alle typer boremaskineri og utstyr. De kan blant annet operere rotasjons- og slagboremaskineri og utstyr for å bore olje- og gassbrønner, rense og bytte borestrenger, foringer og rør. Våre tårnmenn/ derrickman offshore har gjernnomførtGSK – Sikkerhetskurs for arbeid på offshore installsjoner og STCW-95 / IMO60 – Sikkerhetskurs for arbeid på båt.

 

Kontakt