Vil du jobbe innen sjømat eller trenger du en ressurs? En av våre bransjer er havbruksnæringen. Vi tilbyr stillinger og personell til en rekke fagområder innen næringen, både innen hvitfisk, rødfisk, pelagisk sektor og oppdrettsnæringen. Vi har en rekke kunder spredt langs hele norskekysten, og for tiden opplever vi stor etterspørsel etter de fleste fagområder.

Vi er stolte over å kunne tilby jobber innenfor en næring som har vært med på å bygge landet. Norges sjømatråd har laget en film som viser hvorfor det er perfekte forhold for fisk langs norskekysten: «There are humans here».

 

Barona er en profesjonell arbeidsgiver som nyter stor tillit, gjennom 18 års erfaring har selskapet utviklet et sort nettverk og kan tilby gode betingelser. Det viktigste er trygge arbeidsplasser, helst for ansatte i lokalmiljøet. De fleste av våre ansatte bygger en livslang karriere innen næringen.

Vi rekrutterer både midlertidig og faste ansatte til selskaper langs hele norskekysten og samarbeider tett med våre kunder for å forstå deres virksomhet og utvikler en modell for ressursbehov. Vi vektlegger solid HMS-forståelse hos alle våre medarbeidere, spesielt innenfor områdene industriell mattrygghet og hygiene.

Helse, miljø og sikkerhet innen Akva/seafood

Å unngå negative helseeffekter, negativ påvirkning på ytre miljø og personskader er sentralt i alt vårt arbeid innen Akva/seafood. Det oppnår vi ved å tilrettelegge for et attraktivt og trygt arbeidsmiljø, fokusere på helsefremmede tiltak på arbeidsplassen, sette strenge krav til HMS til både ressurser og oppdragsgivere og sikre at alle våre ansatte er trygge på egen kompetanse. Vi samarbeider med flere eksterne leverandører for å sikre dette. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs for å oppnå dette.

Noen av de mange mulighetene vi kan tilby innen sjømat

 • Automatikere
 • Elektrikere
 • Filetarbeidere
 • Fagarbeidere sjømatproduksjon
 • Fiskeoppdretter
 • Industrirenhold
 • Industrimontør
 • Industrimekanikere
 • Næringsmiddelteknikere
 • HMS-ingeniører
 • Lager- og logistikkoperatør
 • Bioingeniør
 • Sveiser

Nå søker vi ressurser til ulike produksjonsanlegg rundt om i Troms. Jobben vil innebære produksjon- og lagerarbeid, samt betjening og drift av prosessutstyr.

Vis alle tjenester
Kontakt