Barona har over 18 års erfaring med å skaffe ressurspersoner til industrien, både on og offshore, og av yrkesgruppene teller teknisk personell som mekanikere, teknikere og ulike typer operatører. Vi har spesialisert oss på å finne de rette fagarbeiderne, men kan ved behov også finne merkantile ressurser. Vi tilbyr alt fra kortvarige til mer permanente løsninger.

Vi har stilt med kvalifisert personell til de fleste arbeidsoppgaver våre kunder har hatt behov for ekstra arbeidskraft til å gjøre. Mange av våre ansatte blir på sikt tilbudt stillinger ute hos våre kunder og vi er da behjelpelig med en så enkel overgang som mulig.

Ekspertise innen flere felter innen industrien

Som en av de største selskapene innen personalressurser i Nord-Europa, har Barona utviklet dybdeekspertise innen flere industrifelter ved å lytte til kundene for å forstå deres spesifikke behov. Alle våre medarbeidere har gjennomgått nødvendige HMS-kurs. Barona er godkjent i Achilles.

Helse, miljø og sikkerhet innen industrien

Å unngå negative helseeffekter, negativ påvirkning på ytre miljø og personskader er sentralt i alt vårt arbeid innen industri. Det oppnår vi ved å tilrettelegge for et attraktivt og trygt arbeidsmiljø, fokusere på helsefremmede tiltak på arbeidsplassen, sette strenge krav til HMS til både ressurser og oppdragsgivere og sikre at alle våre ansatte er trygge på egen kompetanse. Vi samarbeider med flere eksterne leverandører for å sikre dette. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs for å oppnå et trygt og skadefri hverdag. Resultatet er god lønnsomhet for våre kunder og lavt sykefravær og høy trivsel blant våre medarbeidere.

Til industrien tilbyr vi bl.a. personell innenfor:

 • Vedlikehold
 • Håndverkere
 • Industrimekanikere
 • Industrielektrikere
 • Betongarbeidere
 • Jernbindere
 • Sveisere
 • Serviceteknikere
 • Truckførere
 • Operatører
 • Montører
 • Produksjonsmedarbeidere

Ledige stillinger/kandidater innen industrien

https://barona-nor.recman.no/index.php

Serviceoperatører i industrien – møt Antonio og Tom

I matvareindustrien finner du flere av våre kunder. Kravet til HMS er naturlig nok stort hos kjølelageret som er bemannet med teknisk personell fra Witron. Se video under for å få et innblikk i denne jobben.

Industri

Referanse prosjekter

Vis alle tjenester
Kontakt