Barona er en del av Bravedo Ltd, med omsetning på over 5 mrd. og over 7500 ansatte. Vi leverer høyt kvalifisert personell innen offshore og landbasert industri, både på kort- og langsiktig basis. Vårt hovedmål er å tilby riktig kompetanse etter kundenes ønske og forventning. Vi fokuserer på HMS, kvalitet og utvikling i alle ledd av leveransen.

Våre kompetente operatører og ledende personell har lang industriell erfaring gjennom arbeid på norsk sokkel. Alt personell er kvalifisert for offshorearbeid. Vi fokuserer primært på mindre prosjekter, herunder å levere personell som kan arbeide med fabrikasjon og nyinstallasjon, oppgradering, modifikasjon, demontering samt service og vedlikehold av innretninger og utstyr for både offshore industri og landbasert industri.

Våre ansatte innen offshore gjennomgår jevnlig grundige sitetester

Våre ansatte er primært ansatte på langvarig basis  og har solid arbedserfaring fra både landbasert virksomhet og offshore – både i Norge, på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har stor fokus på kompetansebygging og kvalitet, og våre ansatte gjennomfører jevnlig omfattende sitetester samt ulike kvalifiserende kurser (herunder bolte- og flensetrekkerkurs, riggerkurs, OLF 120 instrumentrørlegger mv).

Helse, miljø og sikkerhet innen offshore

Å unngå negative helseeffekter, negativ påvirkning på ytre miljø og personskader er sentralt i alt vårt arbeid. Det oppnår vi ved å tilrettelegge for et attraktivt og trygt arbeidsmiljø, fokusere på helsefremmede tiltak på arbeidsplassen, sette strenge krav til HMS til både ressurser og oppdragsgivere og sikre at alle våre ansatte er trygge på egen kompetanse. Vi samarbeider med flere eksterne leverandører for å sikre dette. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs for å oppnå dette.

Vi kan tilby spesialister som disse innen offshore:

 • Mekanisk arbeid
 • Struktur- og platearbeid
 • Sveising
 • Rørarbeid
 • Elektro / Automasjon

Noen av stillingene vi har fylt innen offshore

 • Supervisorer / disiplinledere
 • Serviceingeniører
 • Formenn /arbeidsledere
 • Mekanikere / hydraulikere
 • Industri- og VVS rørleggere
 • Instrumentrørleggere
 • Platearbeidere
 • Sveisere

 

Barona er sertifisert leverandør i Achilles JQS

Vis alle tjenester
Kontakt