Våre tømrere kan påta seg flere ulike byggeprosjekter og spenner over en rekke områder, med erfaring fra husbygging, boligblokker og andre byggverk. Noen av våre tømrere har også spesialkunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter.  Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen. Samtlige av våre tømrere er utdannet innen bygg/tømrerfag og har minimum to års erfaring.

I tillegg til arbeidet med husbygging utfører også en del tømrere andre oppdrag, eksempelvis enklere forskalingsarbeid og oppsetting av grunnmur.

Noen av arbeidsoppgavene våre tømrere kan utføre:

  • Konstruksjons- og innredningsar­­­­­beid i bygninger
  • produsere og montere elementer og moduler
  • Sørge for varmeisolering
  • Montere skillevegger
  • Montere vinduer, dører, kjøkken og eventuelt annet inventar

De kan benytte både manuelt og avansert verktøy og utstyr. Vi stiller strenge krav til at våre tømrere utfører arbeidet på en sikker måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Kontakt