Personlig brev - Barona.no

Les her: Temaside om koronavirus (Covid-19) med anbefalinger og informasjonsmateriell

Les her: Temaside om koronavirus (Covid-19) med anbefalinger og informasjonsmateriell

Personlig brev

Hvordan du skriver et godt personlig brev (en søknad)

Det personlig brev blir sendt sammen med din CV og er en presentasjon av deg selv der du har sjansen til å fortelle hvorfor du skal få jobben. Hensikten med et personlig brev er å gi rekruttereren et bilde av hvordan du er som person. Nedenfor er noen tips om både hva brevet skal inneholde, men også ting du bør unngå for at ditt personlige brev skal bli så bra som mulig.

Hvordan strukturere brevet:

Introduksjonen

Mange begynner det personlige brevet med å fortelle om seg selv, men gjør det ikke. Du har bare noen få sekunder på å få rekruttereren nysgjerrig nok til å lese videre. Derfor bør du starte med hvilken jobb du leter etter og hvorfor du vil være egnet for jobben. Personen som rekrutterer til stillingen, vil vite hvorfor du søker på denne stillingen i dette selskapet.

Andre og tredje ledd

Her forteller du om deg selv og dine tidligere erfaringer og ferdigheter som er relevante for stillingen du søker på. Sørg for ikke bare å gjenta innholdet i CV-en, men å ta med det som ikke kan leses fra innholdet i CV-en. Ikke bare still opp egenskapene dine, men gi eksempler på situasjoner når du bruker ferdighetene dine. I denne delen av det personlige brevet bør du også sørge for å ta med det du kan bidra med i rollen og til selskapet.

Avslutning

Når du har kommet til slutten av brevet, bør du avslutte med å takke vedkommende for at de tok seg tid til å lese brevet. Da bør du be om handling. Det kan være at du skriver at du ser frem til å møte for å fortelle mer om deg og hva du kan bidra med under et intervju. Du kan også skrive at du ønsker å bli kontaktet innen et tidsintervall. Avslutt brevet med “Vennlig hilsen”.

Når du vet hvordan strukturen skal se ut, er det noen andre tips som kan hjelpe deg med å skrive et veldig godt personlig brev.

Tilpass brevet til jobben du leter etter

En vanlig feil er å bruke samme personlige brev til flere stillinger du søker om. Det er viktig å tilpasse brevet til hver stilling, og du må tydelig beskrive hvorfor du er egnet for stillingen. Å kutte at det virker morsomt eller spennende er ikke nok. Se for deg arbeidsgivers perspektiv og spør deg selv hvorfor selskapet skal ansette deg? Deretter fokuserer du på å svare på det spørsmålet i brevet ved å koble dine egnede egenskaper og din tidligere erfaring. Et tips er å matche dine relevante egenskaper og erfaringer med det som ønskes i stillingsannonsen.

Start fra stillingsannonsen

Hvis det er en stillingsannonse for jobben du søker på – start fra den. For mange stillinger har det aktuelle selskapet utviklet en profil de leter etter, og som ofte er beskrevet i annonsen. Du kan derfor bruke informasjonen i annonsen og dra nytte av å vite hva selskapet leter etter. Det er bra hvis du leser annonsen flere ganger. Når du deretter begynner å skrive, bruker du annonsen som et resultat for å matche dine relevante egenskaper og erfaringer med det som blir søkt etter i stillingen.

Oppsettet og lengde 

Husk at brevet ikke skal være lengre enn en A4, men helst kortere. Brevet skal være luftig og lett å forstå, og det kan struktureres med mellomoverskrifter for å gjøre det lettere for leseren å navigere. 

Korrekturlesing 

Når du er ferdig med å skrive ditt personlige brev, kan det være lurt å legge det til side en stund og deretter komme tilbake og lese det igjen. Les den høyt for deg selv for lettere å se flyten i teksten din. Det kan også være gunstig hvis noen andre leser gjennom brevet ditt for å kunne hjelpe deg med å foreslå endringer eller komme med en annen funksjon du bør markere og for å finne eventuelle stavefeil. 

 Unngå følgende 

Ikke fortell din livshistorie og fortell om negative opplevelser i det personlige brevet. Husk å holde en positiv og profesjonell tone i brevet ditt. Men ikke vær for rask og klisjéfull heller. Brevet skal vekke rekruttererens interesse, så ikke fortell alt om deg og dine erfaringer. Trikset er å fortelle for å vekke interesse, men å legge igjen detaljer til intervjuet. 

Send inn dokumentet som PDF 

Å sende ditt personlige brev og CV som en PDF-fil er viktig av to grunner. Først og fremst kan ikke alle datamaskiner eller programmer åpne det eksakte skriveprogrammet du brukte til å skrive ditt personlige brev. Det er veldig trist å kanskje savne en mulighet til å få et intervju etter at du har brukt mye tid på søknaden din fordi rekruttereren ikke kan åpne dokumentene dine. For det andre kan dokumentet ditt være formatert annerledes på en annen datamaskin, og applikasjonen din kan se rotete ut. Dette betyr at rekruttereren kan forlate søknaden din, da det kan være vanskelig å lese. 

  

Lykke til!