Skip to content

OM BARONA

Barona AS i Norge

Med over 18 års erfaring og kontorer i ni land er vi et av Nord-Europas ledende selskaper innen leveranse av ressurser til de fleste fagområder.

Barona i Norge levere fagressurser til områdene bygg og infra, industri og offshore. Vi fokuserer på solid HMS-forståelse, teknisk kompetanse, kvalifikasjoner og personlighet hos de vi finner jobb til. Etter at vi har funnet våre fagfolk tar vi godt vare på dem. Vår spesialitet er profesjonell bemanning og rekruttering. Vi samarbeider med bedrifter rundt om i Norge og er kjent for å kunne hjelpe med personellbehov i selv de vanskeligste prosjektene.

Vi har kontor i Kobbervikdalen i Drammen, Stortingsgata i Oslo, Verket i Moss, og er i gang med å etablere flere kontorer i resten av landet.

Barona har også kontorer i Finland, Sverige, Danmark, Estland, Spania, Polen og Slovakia.

Vi er godkjent som revidert arbeidsgiver. Kvalitetsstempelet forutsetter at vi underlegger oss frivillig ekstern revisjon. Les mer om godkjenningen her.

Barona er en del av Bravedo Gruppen, og det gir også en egen trygghet at Bravedo er en av de største aktørene i Nord- Europa, og en attraktiv arbeidsgiver i alle de ni landene selskapet opererer.

Åpenhetsloven

Barona AS forplikter seg til å følge opp aksjonene som er identifisert igjennom risikoanalysene. Vi er stolte over å ta ekstra
ansvar i bransjen, og har som mål å påvirke samarbeidspartnere og andre til å ta bedre valg.

Les mer om åpenhetsloven her.

HMS, alfa og omega

Vi er spesialisert innen drift og vedlikeholdsstøtte og kurs, samt har avtaler med flere større norske kunder. Våre ansatte utgjør kjernen i vår virksomhet, og HMS er derfor alfa og omega i alle våre aktiviteter. Vi har derfor innført en nullskadevisjon. Alle våre ansatte gjennomgår interne opplæringsprogram med fokus på HMS for å stille godt forberedt til oppdrag hos kunde.

Vår visjon er å bygge et bedre arbeidsliv ved å hjelpe bedrifter og mennesker til å vokse.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Barona AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral på alle områder.

I Barona AS er likestilling en naturlig og selvfølgelig del av h verdagen. Daglig leder og HMS ansvarlig har et ekstra ansvar for dette arbeidet.

Les vår “Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering” dokumentasjon her.

Vår historie

Helsinki i Finland sommeren 1999: Studentene Markus Oksa og Mikko Leppänen fra Oulu jobbet sammen på en byggeplass. Byggenæringen blomstret, men det var stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Studentene forsto hvordan de kunne bruke nettverket sitt av dyktige arbeidere til å skaffe bedrifter flinke folk. Dermed var Barona en realitet.

Markus Oksa fulgte den første ansatte med buss til arbeidsstedet. I løpet av få år opprettet selskapet kontorer både i studentboliger og i en garasje. Deres første store investering var fax, på den tiden det ledende innen telekommunikasjonsteknologi. Vi spoler raskt framover.

I dag dekker Barona 10 fagområder. Kundene kommer fra mange ulike bransjer. Våre tjenester dekker et bredt spekter av løsninger knyttet til HR – fra tradisjonell rekruttering til komplekse oppgaver innen outsourcing.do Ltd er en av de største aktørene i Nord- Europa og en attraktiv arbeidsgiver i alle de ni landene selskapet opererer.

Søk